De behandeling van logopediepraktijk Vught

De behandeling van logopediepraktijk Vught

Beter leren spreken kost tijd. Iedereen heeft een behandelplan nodig dat bij hem of haar past. Daarom is er bij Logopediepraktijk Vught voorafgaand aan de behandeling een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maken we een plan voor het onderzoek en de behandeling. Na het onderzoek stellen we de noodzaak van de therapie vast en maakt de logopediste een inschatting van de behandelduur. U en uw verwijzer krijgen een kopie van dit onderzoeksverslag.

De behandeling

Een standaardsessie duurt 30 minuten waarvan 5 minuten administratie tijd. We beginnen met het bespreken van de oefeningen van de vorige week. Waren dingen lastig of ging het juist heel goed? Daarna is het tijd voor de behandeling waarbij nieuwe vaardigheden worden uitgelegd en getest. Dit vormt de basis voor het huiswerk en de opdrachten die u gedurende de week thuis oefent.


Voor het beste resultaat verwacht de logopediste dat u thuis ook aan de slag gaat. Wekelijks geeft Logopediepraktijk Vught gerichte oefeningen en opdrachten mee. Zonder het trainen van deze oefeningen heeft de behandeling niet het gewenste resultaat. Thuis niets doen resulteert ook in een langere behandelduur. 

Logopedie voor kinderen

Hoe eerder logopedieproblemen worden geconstateerd, hoe beter ze te behandelen zijn. Kinderen worden daarom soms al op jonge leeftijd doorverwezen voor onderzoek wanneer ze moeite hebben met drinken, kauwen of eten van harder voedsel.Wanneer de spraakontwikkeling laat op gang komt is logopedisch onderzoek aan te raden. De logopediste kan advies geven en ouders helpen de spraak- en taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Veelvoorkomende problemen bij jonge kinderen zijn:
 • Te laat op gang komen van de spraak- en taalontwikkeling
 • Moeilijk leren spellen en lezen
 • Onduidelijk spreken
 • Moeite met bepaalde klanken
 • Onjuist formuleren van zinnen
 • Moeite hebben met het vertellen van een verhaal
 • Heesheid
 • Afwijkende slikgewoonten wat kan resulteren in gebitsproblemen

Logopediepraktijk Vught heeft ook ervaring met het behandelen van kinderen met het downsyndroom, dyslexie, dyspraxie en dysfasie. Herkent u één van deze problemen bij uw eigen kind? Neem contact op met de logopediste.

Logopedie voor volwassenen

Veel mensen hebben ook op latere leeftijd nog baat bij logopedie. Misschien krijgt u tijdens uw werk last van uw stem bij veel praten. Hier kunt u iets aan doen met de juiste training en technieken. Logopedie bij volwassenen is ook belangrijk bij neurologische problemen zoals een beroerte.

De meest voorkomende problemen bij volwassenen zijn:


 • Stemproblemen
 • Taalproblemen ten gevolge van een beroerte (afasie)
 • Uitspraakproblemen ten gevolge van een neurologisch probleem
 • Slikproblemen als gevolg van een beroerte of andere neurologische problematiek

Kosten en tarieven logopedie

Logopedie wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Het tarief voor een behandeling verschilt echter per zorgverzekeraar.

Krijgt u als volwassene boven de 18 jaar zorg vergoed uit uw basisverzekering zult u eerst uw eigen risico moeten voldoen.

Neem contact op met de logopediste voor meer informatie over de tarieven.

Geplande afspraak afzeggen

U dient een geplande afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Niet nagekomen behandelingen worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De voor u gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht.